EWA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje o projekcie EWA

galeria podsumowanie sprawozdanie                                            Galeria                                                    Program konferencji                Sprawozdanie

 

Kluczowe wyniki, wnioski i zalecenia dotyczące polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w miejscu pracy Wskazówki do realizacji programów pracowniczych dotyczących problemów alkoholowych w środowisku pracy

 

European Workplace and Alcohol (EWA) – Europejskie miejsca pracy a alkohol.
Współfinansowanie z obszaru - Promocja Zdrowia
Czas trwania: do czerwca 2013 roku.

Koordynator:
Department of Health of the Government of CataloniaProjekt EWA European Workplace and Alcohol (EWA) – „Europejskie miejsca pracy a alkohol" jest dwuipółletnim projektem trwającym od stycznia 2011r. do czerwca 2013 r koordynowanym przez Department of Health of the Government of Catalonia (GENCAT). W projekt EWA zaangażowanych jest 20 instytucji z 12 państw europejskich: Anglii, Szkocji, Irlandii, Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Finlandii oraz Polski.
Polskę reprezentuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako główny partner oraz Instytut Medycyny Pracy z Łodzi.
Efektem działań będzie m.in. szeroko zakrojony przegląd dobrych praktyk dotyczących interwencji i działań anty-alkoholowych w miejscu pracy. Na tej podstawie powstanie modelowy program interwencji i jej implementacja (w każdym z krajów partnerskich wdrożenie ma objąć 5 środowisk pracy i przynajmniej 750 pracowników). Projekt EWA obejmuje średnie i duże przedsiębiorstwa i zakłady pracy zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.