EWA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:607. Error 9: Invalid character
Start Program Profilaktyczny
Email Drukuj PDF

Prezentacja ?Alkohol a rodowisko pracy?

Prezentacja

 

 Prezentacja podsumowujaca EWA

European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce
?Dziaania profilaktyczne w rodowisku pracy na przykadzie midzynarodowego projektu EWA?

 

 

W odpowiedzi na ofert, zoon przez Dyrektora Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, Komendant Gwny Pastwowej Stray Poarnej przyj zaproszenie przystpienia do Projektu EWA. Do dziaa obejmujcych przygotowanie i realizacj programu pilotaowego zaproszone zostay cztery Komendy Wojewdzkie PSP z Kielc, Lublina, Olsztyna i Warszawy, Szkoa Aspirantw PSP w Krakowie oraz Komenda Gwna w Warszawie. Bezporednio w pracach obejmujcych przygotowanie i realizacje pilotaowego programu profilaktycznego bior udzia psychologowie z poszczeglnych Komend. Program pilotaowy zakada objcie oddziaywaniami profilaktycznymi 750 osb.

Oddziaywania te koncentruj si wok:

 • Wiedzy na temat dziaania i negatywnych skutkw picia alkoholu,
 • Postaw i nawykw dotyczcych picia alkoholu,
 • Polityki dotyczcej alkoholu w miejscu pracy.


Konkretna zawarto treci programowych zostaa dopasowana do straakw, jako grupy zawodowej min. ze wzgldu na hierarchiczn struktur, uwzgldniajc specyfik suby. Funkcjonariusze i pracownicy stray poarnej s w sposb szczeglny naraeni na problemy alkoholowe ze wzgldu na due nasilenie czynnikw negatywnych zwizanych z wykonywanym zawodem. Mona zaliczy do nich:

 • dowiadczanie stresu psychicznego zwizanego z trudnymi sytuacjami, z jakimi maj do czynienia straacy (pomoc w rnego typu wypadkach, kontakt z rnorodnym zagroeniami),
 • prac z naraeniem wasnego zdrowia i ycia podczas wykonywania obowizkw subowych,
 • sta dyspozycyjno.


W ramach przygotowania do realizacji programu w PSP podjto szereg dziaa, z ktrych najwaniejsze to:

 • konsultacje z Krajowym Koordynatorem Systemu Pomocy Psychologicznej,
 • opracowanie i realizacja programu szkoleniowego dla psychologw,
 • przygotowanie prezentacji warsztatowo-wykadowej dla psychologw.


Przygotowany dla psychologw PSP program szkoleniowy obejmowa swoim zakresem nastpujce tematy:

 • Rnicowanie problemw alkoholowych,
 • Rozpoznawanie uzalenienia od alkoholu,
 • Przeprowadzanie i interpretacja testu AUDIT,
 • Krtka interwencja wobec osb z problemem alkoholowym,
 • Ksztatowanie motywacji do zmiany,
 • Interwencja kryzysowa w miejscu pracy,
 • Krajowa sie wsparcia dla osb z problemem alkoholowym,
 • Tworzenie polityki problemw alkoholowych w miejscu pracy.


Kolejnym wanym elementem dziaa byo opracowanie programu szkolenia dla dowdcw i straakw. Programy te s realizowane kaskadowo w poszczeglnych Komendach przez psychologw PSP przy udziale specjalistw terapii uzalenie oraz profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. Ze wzgldu na rny stopie odpowiedzialnoci oraz specyfik zada programy szkole, nie s tosame. Podstawowy program szkolenia dla wszystkich obejmuje:

 • motywy uywania alkoholu,
 • map polskich problemw alkoholowych,
 • mity i fakty na temat alkoholu i choroby alkoholowej,
 • konsekwencje naduywania alkoholu w rnych obszarach,
 • obliczanie stenia alkoholu we krwi,
 • rnicowanie problemw alkoholowych,
 • rozpoznawanie wasnego wzorca picia,
 • realizacj testu AUDIT,
 • pomaganie osobom z problemem alkoholowym,
 • odpowied na pytanie, gdzie szuka pomocy,
 • oglne zagadnienia dotyczce polityki problemw alkoholowych w miejscu pracy.


Program szkolenia dla kadry dowdcw i ich zastpcw obejmuje dodatkowe elementy w postaci interwencji kryzysowej i uszczegowionych zagadnie tworzenia polityki dotyczcej problemw alkoholowych w miejscu pracy. Jest zwizany z motywowaniem kadry kierowniczej do aktywnego udziau w rozwizywaniu problemw alkoholowych. Tak skonstruowany program ma nastpujce cele szczegowe:

 • wzrost wiedzy na temat skutkw naduywania alkoholu,
 • wzrost zaangaowania kadry kierowniczej i straakw w zapobieganie problemom alkoholowym w miejscu pracy,
 • rozpoznanie wasnego wzorca picia i uwiadomienie sobie ewentualnych tego konsekwencji,
 • zwikszenie wraliwoci spoecznej na picie w miejscu pracy lub wykonywanie obowizkw pod wpywem alkoholu,
 • zwikszenie liczby konkretnych dziaa profilaktycznych,
 • stworzenie polityki problemw alkoholowych w miejscu pracy,
 • nawizanie wsppracy z innymi instytucjami zajmujcymi si problematyk problemw alkoholowych w tym terapi uzalenie.


Uczestnicy szkole otrzymali materiay informacyjno ? edukacyjne przygotowane specjalnie na potrzeby tego projektu. Skadaj si na nie broszura zawierajca podstawowe informacje poruszane na szkoleniu oraz alkoholowe liczydeko, ktre pozwala na szacunkowe ustalenie zawartoci alkoholu w organizmie po upywie okrelonego czasu uwzgldniajc takie czynniki jak: iloci wypitego alkoholu, pe i wag. Umoliwia take przeliczenie wypitego alkoholu na porcje standardowe niezalenie od rodzaju i mocy trunku.

 

 

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości