EWA

  • ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
  • DomyĹ›lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:607. Error 9: Invalid character
Start

Email Drukuj PDF

W dniach 20-21 maja 2013 r. Państwowa Agencja Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych organizuje w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/ Otwocka pod Warszaw± Konferencję pt. ?Działania profilaktyczne w ¶rodowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA".

Celem Konferencji jest podsumowanie realizacji projektu European Workplace and Alcohol (EWA)
w Polsce. Min. prezentacja rezultatów działań prowadzonych we współpracy z Państwow± Straż± Pożarn± obejmuj±cych realizacje programu profilaktycznego ?Alkohol a ¶rodowisko pracy".

W ramach programu profilaktycznego przeszkolono ponad 750 dowódców i strażaków jednostek ratowniczo-ga¶niczych w pięciu Komendach Wojewódzkich PSP. Opis powyższych działań ma zwrócić uwagę na wagę działań profilaktycznych realizowanych w ¶rodowisku pracy. Zrealizowany program jest czę¶ci± działań podjętych w 12 krajach europy w ramach projektu European Workplace and Alcohol, obejmuj±cego rozwój efektywnych metod zwiększaj±cych ¶wiadomo¶ć dotycz±c± alkoholu w miejscu pracy. Poprzez angażowanie ¶rodowisk pracowniczych i ich potencjału koncentrowano się na wprowadzeniu zmian systemowych i indywidualnych maj±cych na celu doprowadzenie do zmiany wzorów i stylu picia alkoholu.

 

 

Go¶cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 4 goĹ›ci