EWA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:607. Error 9: Invalid character
Start Cele projektu

Cele projektu

Email Drukuj PDF

Projekt realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej w 12 krajach europejskich stawia sobie za cel rozwj efektywnych metod zwikszajcych wiadomo dotyczc alkoholu w miejscu pracy. Poprzez angaowanie rodowisk pracowniczych i ich potencjau bdzie dy do wprowadzenia zmian systemowych i indywidualnych majcych na celu doprowadzenie do bezpiecznego stylu konsumpcji alkoholu. Cel ten bdzie osignity przez rozwj i rozpowszechnianie praktycznego i wielokulturowego narzdzia wspomagajcego interwencje w rodowisku pracy, ktre w dalszej kolejnoci zaowocuj bezpieczniejsz konsumpcj alkoholu. Efektem Projektu EWA bdzie stworzenie raportu identyfikujcego najlepsze praktyki oraz rekomendacje dla europejskiej, narodowej, regionalnej i lokalnej polityki wobec alkoholu.

Cele szczegowe projektu obejmuj takie dziaania jak:

  • wzrost wiadomoci pracownikw na temat zdrowego stylu ycia w odniesieniu do spoywania alkoholu;
  • informowanie pracodawcw jak, w odniesieniu do alkoholu, mog wspiera swoich pracownikw w zdrowszym stylu ycia w pracy i po jej godzinach;
  • zachcanie pracownikw do zmiany swoich zachowa i nawykw alkoholowych by y zdrowiej;
  • zachcanie pracodawcw do wprowadzenia kultury pracy wspierajcej zdrowy styl ycia.

 

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości